RUGĂCIUNE făcătoare de MINUNI adresată Maicii Domnului

Apreciază Ortodoxul pe Facebook

Aceasta este una din rugăciunile făcătoare de minuni închinate Preasfintei Născatoarei de Dumnezeu:
Preasfânta Stăpâna de Dumnezeu Născatoare spre tine îmi îndrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi: Pâna când Măicuța a milostivirii va fi această durere necontenită pe pamânt?
Pâna când vrajmașii nevazuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?Pâna când vor pângari și vor necinsti trupurile,sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevarul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat:Tatăl,Fiul și Duhul Sfânt?
Ridică-te Stăpâna Atotbuna și zdrobește pe vrajmașii noștri și ai Fiului tău iubit Iisus Hristos îngrozindu-i cu nebiruința-ți sfințenie îndreptindu-ne pe cărarile mântuirii,ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propăvăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducatorii lui, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătacit la secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre,să iubim Biserica,să ne spovedim adesea,să renunțăm la pacate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blindului tău, Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele ite rănite atât de mult de vrăjmas.
Roagă-te Maicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele(rostești necazurile de pe sufletul tău).
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin!
Rosteste aceasta rugaciune de cinci ori pe zi,timp de zece zile consecutive.Zece exemplare din această rugaciune vor fi depuse zilnic într-o biserica sau date creștinilor prezenți în biserică.
Sursă: ortodoxia.rol.ro

Lasă un comentariu